Pierwsza umowa leasingowa przedsiębiorcy

Wstęp

Mnóstwo przedsiębiorców uporczywie szuka sposobów na zewnętrzne finansowanie inwestycji. Pozwala im to bowiem na pozyskanie niezbędnego sprzętu do rozwoju swojej działalności, zapewnieniu wyższego standardu obsługi oraz jakości świadczonych usług. Oczywiście najczęściej leasingowane nadal są samochody osobowe. Wszystko sprowadza się bowiem do tego, że każdy przedsiębiorca wcześniej czy później będzie potrzebował samochodu, czy to do współpracy z dostawcami, księgowymi, czy podróży do klientów. Oczywiście leasing nie jest jedynym rozwiązaniem, jednak z pewnością jest najbardziej przystępnym i najłatwiejszym do otrzymania. Wymagania i formalności niezbędne do wzięcia leasingu są zaniżone do absolutnego minimum dzięki czemu nawet przedsiębiorca, który dopiero co rozpoczął swoją przygodę biznesową może liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku leasingowego. Musi się on jednak liczyć z tym, że warunki nie będą tak atrakcyjne, jak miałoby to miejsce w przypadku firmy działającej na rynku od lat z ugruntowaną pozycją.

Co wybrać

Leasing jest umową zawieraną na piśmie pomiędzy firmą leasingową, nazywaną leasingodawcą, a klientem leasingowym prowadzącym własną działalność gospodarczą, inaczej nazywanym leasingobiorcą. W umowie widnieje także zbywca, a więc podmiot od którego przedsiębiorstwo leasingowe nabywa pożądany przez przedsiębiorcę środek trwały. Każdy leasingobiorca ma do wyboru albo leasing finansowy albo operacyjny. Różnią się one wieloma cechami. Pierwsze różnice to to, że w finansowym to przedsiębiorca wpisuje do majątku firmy leasingowany przedmiot, a w operacyjnym pozostaje on w majątku firmy leasingowej. W finansowym nie ma wykupu, który w operacyjnym jest i stanowi różnicę pomiędzy wartością końcową leasingu a spłaconą częścią w trakcie umowy. W koszty prowadzenia działalności gospodarczej w leasingu finansowym wpisuje się odpisy amortyzacyjne wraz z odsetkami ratalnymi. W leasingu operacyjnym będą to kapitałowa i odsetkowa część rat leasingowych oraz opłata inicjalna. VAT w pierwszym przypadku rozlicza się od razu pod zawarciu umowy, co może być obciążeniem dla przedsiębiorcy, a w operacyjnym płaci się go od każdej raty leasingowej, dzięki czemu nie stanowi on obciążenia finansów firmy.